AKTA KESALAHAN JENAYAH DADAH 1952

Tafsiran "Pengedaran Dadah" termasuklah semua perbuatan sepertimengilang, mengimport, mengeksport, menyimpan, menyembunyi,membeli, menjual, memberi, menerima, menyetor, mengendalikan,mengangkut, membawa, menghantar, mengirim, mendapatkan,membekal atau mengedar mana-mana dadah berbahaya. Seseorang ituadalah dianggap mengedar dadah sekiranya di dapati di dalam miliknya :-

- 15 gram atau lebih berat heroin

- 15 gram atau lebih berat morfin


- 15 gram atau lebih berat monoasetilmorfinSejumlah 15 gram atau lebih berat heroin, morfin dan monoa setil morfinatau sejumlah 15 gram atau lebih berat bagi mana-mana dua daripadadadah berbahaya tersebut.Sejumlah 15 gram atau lebih berat heroin, morfin dan monoa setil morfinatau sejumlah 15 gram atau lebih berat bagi mana-mana dua daripadadadah berbahaya tersebut.


- 1,000 gram atau lebih berat candu masak

- 1,000 gram atau lebih berat candu mentah